top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAININGEN EN WORKSHOPS

 

                                update: APRIL 2018

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle trainingen en workshops en voor alle deelnemers.

 2. Aanmelding voor- en deelname aan een training of workshop betekent dat de cursist akkoord is met de algemene voorwaarden.

 3. Mahatma & Yoga Kracht zal een bevestiging van deelname versturen per email. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. Zie privacybeleid.

 4. Na bevestiging van deelname kunt u kosteloos annuleren tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop. Wanneer u annuleert binnen 2 weken voor aanvang of niet aanwezig bent, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 5. Deelname aan de training of workshop kan uitsluitend wanneer bij aanvang het bedrag hiervoor volledig is betaald

 6. .Wanneer Mahatma & Yoga Kracht de training of workshop niet kan verzorgen i.v.m. ziekte of andere onvoorziene omstandigheden zal zij de deelnemers op de hoogte stellen. De deelnemers zijn in dit geval niet verplicht te betalen.

 7. Deelname aan training of workshop geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

 8. Mahatma & Yoga Kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en blessures voor, tijdens of na de training of workshop.

 9. Mahatma & Yoga Kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer voor, tijdens of na de training of workshop.

 10. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de trainingen en workshops indien zij dit passend vindt. 

 11. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om ten alle tijden de leslocatie te wijzigen.

 12. Mahatma & Yoga Kracht behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de deelnemers op de hoogte stellen.

Deelnemen gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de cursist.

bottom of page