top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE YOGALESSEN

 

                              update: Juni 2021

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en voor alle cursisten en deelnemers.

 2. Deelname aan een les betekent dat de cursist akkoord is met de algemene voorwaarden.

 3. Touch of Being zal een inschrijfformulier door de cursist laten tekenen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt. Zie privacybeleid.

 4. Het is verplicht om lichamelijke klachten, blessures en/of zwangerschap voor de les te melden aan de docent. Bij twijfel of er deelname aan een les mogelijk is dient de cursist de huisarts te raadplegen.

 5. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

 6. Touch of Being kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en blessures voor, tijdens of na de les.

 7. Touch of Being kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist voor, tijdens of na de les.

 8. Het lesgeld wordt per de eerste les van de maand betaald voor de hele maand. Er is een vast maandbedrag, gebaseerd op 4 lessen per maand, ongeacht het werkelijke aantal lesweken in een maand. Gemiddeld betekent dit dat in totaal per jaar een aantal lesweken niet wordt betaald en derhalve wordt geschonken.

 9. Bij aanvang, of wanneer het lesgeld wijzigt, wordt mondeling het maandbedrag kenbaar gemaakt .

 10. Touch of Being behoudt zich het recht om tussentijds het lesgeld te verhogen. Zij zal de cursisten hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 11. Betaling van de les kan uiterlijk één maand van te voren worden opgezegd, en alleen per de eerste van de maand

 12. Vrije dagen genomen door de cursist zijn voor eigen rekening van de cursist.

 13. Indien de cursist minimaal twee weken achter elkaar afwezig is door ziekte, en dit vooraf meld, kan in overleg het lesgeld worden aangepast.

 14. Wanneer de les niet doorgaat vanwege vakantie vanuit de kant van Touch of Being les zal het maandbedrag worden aangepast.

 15. Wanneer Touch of Being geen lessen verzorgd i.v.m. ziekte of andere onverziene omstandigheden zal zij de cursisten op de hoogte stellen. Wanneer de afwezigheid langer geschiedt dan één week zullen de kosten van het maandbbedrag worden aangepast.

 16. Wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden behoudt Touch of Being het recht om de cursist te weigeren in de les.

 17. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk

 18. Touch of Being behoudt zich het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de lessen indien zij dit passend vindt. 

 19. Touch of Being behoudt zich het recht om ten alle tijden lestijden, locatie en lesinhoud te wijzigen.

 20. Touch of Being behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de cursisten op de hoogte stellen.

bottom of page